RandyRun English RandyRun Deutsch RandyRun French RandyRun Nederlands RandyRun Español RandyRun Italiano RandyRun Dansk RandyRun Svenska
WoW Gold, FIFA Coins, Keys & GameCards, Accounts, Leveling, ...

Privacy Notice & Data Protection

We use your personal data only for the transaction. All data of the customers will be saved and processed considering the prescriptions of the German Data Protection Act called Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) and the German Teleservice Data Protection Act called Teledienstdatenschutzgesetz (TDDSG).

You are entitled to demand free information, correction, suspension and liqidation of your saved personal data. In this case please contact support@randyrun.se or send your request via post or fax (check imprint for our address).

We don´t share your personal data, including your address and e-mail address, with a thrid party without your explicit consent. You are able to revoke this consent at any time. Excluded from this secrecy are our business partners who need the data to complete the transaction (e.g. mail order firms or credit institutions). In these cases we will refer only the necessary data.

We use technical and organisational safety precautions to protect your personal data from manipulation, loss, destruction or acces of unauthorized persons.

 

Information for sales accounts

If you already have a sales account you can log in with your e-mail address and your personal password. If you have a new order you don´t have to enter your data again.

 

Google Analytics

“Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder “cookies”, dvs textfiler som placeras i er dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A.

Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet.

Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att om ni gör detta kan det hända att ni inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.”

Bakåt